Dobrodošli

... na internet stranicu Centralnog saveta Srba u Nemačkoj.
Centralni savet Srba u Nemačkoj smatra se samostalnom, nezavisnom, slobodno-demokratskom, vanpartijskom, plemenitom i opštekorisnom (neprofitnom) krovnom organizacijom srpskih udruženja u Nemačkoj. Pored srpskih udruženja Centralni savet Srba u Nemačkoj obuhvata i pojedince.
  
Svrha udruženja realizuje se na poseban način kroz sledeće aktivnosti:
 • Predavanja i izložbe o srpskoj i nemačkoj kulturi, istoriji i tradiciji itd.
 • Organizacija i održavanje informativnih dana, diskusija, simpozija i čitanja itd. na nemačkom i srpskom jeziku.
 • Objavljivanje publikacija o aktuelnim zbivanjima (npr. izmene zakona, informativni listovi itd.)
 • Nega, razmena informacija i iskustava sa nemačkim, srpskim i evropskim institucijama.

Ciljevi Centralnog saveta Srba u Nemačkoj:

 • Spoznaja i zastupanje interesa Srba koji žive u Nemačkoj.
 • Aktivno učešće u konstruktivnom procesu integracije u nemačko društvo bez gubitka nacionalnog identiteta i kao doprinos izgradnji jednog multi-kulturološkog društva.
 • Održanje, nega i podržavanje srpske kulture, tradicije, jezika i istorije.
 • Dokumentovanje kretanja srpke migracije u pravcu Nemačke
 • Podsticaj i jačanje saradnje između regionalnih i organizacija na saveznom nivou i njihovo povezivanje sa ostalim udruženjima, organizacijama i vlastima u Nemačkoj.
 • Podrška u realizaciji raznih projekata sa srpskim i za srpska udruženja u Nemačkoj
 • Koordinacija aktivnosti srpskih udruženja na saveznom i reginalnom nivou.
 • Podržavanje i podsticanje privrednih odnosa između Nemačke, Evposke Unije i Republike Srbije.